ปภ.เชียงรายประสานประเทศเพื่อนบ้านงดเผาป่า-เผาไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

ปภ.เชียงรายประสานประเทศเพื่อนบ้านงดเผาป่า-เผาไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

ปภ.เชียงรายประสานประเทศเพื่อนบ้านงดเผาป่า-เผาไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

รูปข่าว : ปภ.เชียงรายประสานประเทศเพื่อนบ้านงดเผาป่า-เผาไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

ปภ.เชียงรายประสานประเทศเพื่อนบ้านงดเผาป่า-เผาไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย ได้ประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ให้งดการเผาป่า และเผาไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ขณะที่พื้นที่ชายแดนหลายแห่งในภาคเหนือ ยังคงมีการเผาวัสดุการเกษตร ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศยังเกินมาตรฐาน

สภาพอากาศในตัวอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน ต่อเนื่องไปถึง จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยอำเภอแม่สายเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดภาคเหนือที่ ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ซึ่งวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ไมครอนได้ 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 
นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย เปิดเผยว่าส่วนหนึ่งของหมอกควันมีสาเหตุมาจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทางจังหวัดได้ประสานงานผ่านคณะกรรมการประสานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-พม่า หรือ ทีบีซี. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้งดการเผาป่า ซึ่งทั้งสองประเทศรับข้อเสนอไปแล้ว
 
นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จุดที่เกิดไฟป่าหนาแน่นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ และจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นหุบเขาจึงทำให้หมอกควันสะสม นอกจากนี้เครื่องวัดค่ามลพิษทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่นละอองที่เกิดจากการขึ้น-ลงของเครื่องบิน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่ามลพิษทางอากาศสูงขึ้น
 
ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 5 อำเภอ ชายแดนจังหวัดตาก ยังคงมีไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลง ขณะที่ในเขตประเทศพม่ามีการเผาป่า เพื่อทำไร่ ทำให้ควันไฟปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง


กลับขึ้นด้านบน