"เจ้าหญิงมาทิลด์" แห่งเบลเยี่ยม ทอดพระเนตร "บ้านเกร็ดตระการ"

"เจ้าหญิงมาทิลด์" แห่งเบลเยี่ยม ทอดพระเนตร "บ้านเกร็ดตระการ"

"เจ้าหญิงมาทิลด์" แห่งเบลเยี่ยม ทอดพระเนตร "บ้านเกร็ดตระการ"

รูปข่าว : "เจ้าหญิงมาทิลด์" แห่งเบลเยี่ยม ทอดพระเนตร "บ้านเกร็ดตระการ"

เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาในมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ทอดพระเนตรการดำเนินงานสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ "บ้านเกร็ดตระการ"

เช้าวันนี้(21มี.ค.56) เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาในมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการแห่งชาติประเทศเบลเยียม เพื่อการระดมทุนเพื่อยูนิเซฟ และเป็นผู้แทนพิเศษของยูนิเซฟในเรื่องเด็ก รวมทั้งของยูเอ็นเอดส์ในเรื่องของเอชไอวีเอดส์

โดยเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี ซึ่งให้ความช่วยเหลือหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท อาทิ ถูกละเมิดทางเพศ , ประสบปัญหาครอบครัว ซึ่งสามารถรองรับแก่ผู้รับการคุ้มครอง ปีละ 400 คน และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งด้านที่พักอาศัย อาหาร การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูปรับสภาพจิตใจ การศึกษา

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพต่าง ๆ เพื่อการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งภายหลังจากจบหลักสูตรแล้ว และมีความเหมาะสมในการทำงาน บ้านเกร็ดตระการจะจัดหางานให้ทำและสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ


กลับขึ้นด้านบน