"ฝ่ายค้าน" จี้รัฐบาลตอบกระทู้สด

"ฝ่ายค้าน" จี้รัฐบาลตอบกระทู้สด

"ฝ่ายค้าน" จี้รัฐบาลตอบกระทู้สด

รูปข่าว : "ฝ่ายค้าน" จี้รัฐบาลตอบกระทู้สด

ประธานวิปฝ่ายค้าน เรียกร้องประธานสภาฯทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เหตุไม่ให้ความสำคัญการประชุมสภาฯ หลังไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามสด

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญต่อการประชุมสภาฯ และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมวันนี้อาจมีการกดบัตรแทนกัน เพราะขณะที่มีการลงมติร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม พบว่า มีส.ส.อยู่ในห้องประชุม 266 เสียง แต่เมื่อมีการตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้ง กลับมีสมาชิกเหลือเพียง 235 เสียง นายจุรินทร์ตั้งข้อสังเกตุว่ามีการกดบัตรแทนกันถึง 31 เสียงหรือไม่ และเห็นว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไป

ประธานวิปฝ่ายค้าน ยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลมีพฤติกรรมที่ไม่ให้ความสำคัญสภาฯมากขึ้นทุกวัน สัปดาห์นี้ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามสดถึง 2 กระทู้ หากเลื่อนออกไปสัปดาห์หน้า ก็ต้องมีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งน่าจะใช้เวลาหลายวันจนถึงปิดสมัยประชุม ทำให้ไม่สามารถตั้งกระทู้ถามที่ค้างไว้ได้

ดังนั้นนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ควรทำหนังสือถึงรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี เพราะไม่ให้ความสำคัญกับการประชุมสภาฯ และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพียงไม่กี่ครั้ง มาตอบกระทู้ถามสดเพียง 2 ครั้งเท่านั้น อีกทั้งนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส.ส.ด้วย


กลับขึ้นด้านบน