มกุฎราชกุมารเบลเยี่ยม – พระชายา ทรงเปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม

มกุฎราชกุมารเบลเยี่ยม – พระชายา ทรงเปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม

มกุฎราชกุมารเบลเยี่ยม – พระชายา ทรงเปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม

รูปข่าว : มกุฎราชกุมารเบลเยี่ยม – พระชายา ทรงเปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม

มกุฎราชกุมารเบลเยี่ยม – พระชายา ทรงเปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมและพระชายา ทอดพระเนตรนิทรรศการสะพานไทย-เบลเยี่ยม และเปิดป้ายสัญลักษณ์สะพานไทย-เบลเยี่ยม

 วานนี้ (21 มี.ค.) เมื่อเวลา 15.42 น. เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินี ทอดพระเนตรนิทรรศการสะพานไทย-เบลเยี่ยม ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสะพาน ลีโอโพลด์ 2 สร้างขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในงาน EXPO ที่ประเทศเบลเยี่ยมใน ปี 2501 ต่อมาได้รื้อออกแล้วสร้างเป็นอุโมงค์ เนื่องจากสะพานนี้เป็นสะพานชั่วคราวที่สามารถรื้อออกไปสร้างที่ใหม่ได้ ดังนั้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเบลเยี่ยมให้แน่นแฟ้น ประเทศเบลเยี่ยมจึงได้ส่งชิ้นส่วนสะพานโดยขนส่งมาทางเรือในปี 2529 เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯหลังจากปรับปรุงให้มีความแข็งแรง เหมาะสมกับบทบาทและการรับหน้าที่ใหม่ในฐานะสะพานถาวร

โอกาสนี้ทรงเปิดป้ายสัญลักษณ์สะพานไทย-เบลเยี่ยม เพื่อเป็นที่ระลึกในการที่สะพานไทย-เบลเยี่ยม ได้ทำหน้าที่บรรเทาการจราจรบริเวณถนนพระรามที่ ๔ ให้มีความคล่องตัวขึ้นมากว่า 25 ปี ปัจจุบันสะพานมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากรับภาระบรรทุกน้ำหนักจากตัวสะพานและปริมาณจราจรจำนวนมากเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิวจราจรและโครงสร้างรับน้ำหนักบางส่วน จึงต้องมีการซ่อมบำรุงให้สะพานอยู่ในสภาพดี โดยสำนักการโยธาได้ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน แข็งแรง ปิดโครงสร้างด้านข้างสะพานทดแทนแผ่นคอนกรีตเดิม ทาสี และติดตั้งไฟประดับ LED เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และเปลี่ยนสัญลักษณ์ของสะพานไทย-เบลเยี่ยมให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ทรงฟังบรรยายสรุปภารกิจโดยการบินไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2502 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2503 ผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 76.6 สูงสุดในรอบ 5 ปี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรเครื่องฝึกบินจำลองแบบแอร์บัส A340-600 และทรงปฏิบัติการบินเครื่องฝึกบินจำลอง ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยด้านการบิน โดยทรงเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ นอกจากนี้ ทรงให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างสายการบินบรัสเซลส์แอร์ไลน์ กับสายการบินไทยด้วย


กลับขึ้นด้านบน