อธิบดีกรมสรรพสามิต ยันหากผู้ใช้สิทธิ์ซื้อรถคันแรกเสียชีวิตต้องคืนเงินภาษี

อธิบดีกรมสรรพสามิต ยันหากผู้ใช้สิทธิ์ซื้อรถคันแรกเสียชีวิตต้องคืนเงินภาษี

อธิบดีกรมสรรพสามิต ยันหากผู้ใช้สิทธิ์ซื้อรถคันแรกเสียชีวิตต้องคืนเงินภาษี

รูปข่าว : อธิบดีกรมสรรพสามิต ยันหากผู้ใช้สิทธิ์ซื้อรถคันแรกเสียชีวิตต้องคืนเงินภาษี

อธิบดีกรมสรรพสามิต ยันหากผู้ใช้สิทธิ์ซื้อรถคันแรกเสียชีวิตต้องคืนเงินภาษี อธิบดีกรมสรรพสามิต ยืนยัน มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ ผู้ขอใช้สิทธิรถคันแรกต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ และต้องครอบครองรถยนต์ 1 ปี หากเสียชีวิตหลังครอบครองรถไปแล้ว 1 ปี ไม่ต้องนำเงินภาษีมาคืน

 น.ส.พัชรี สุนทรนันท์ อายุ 30 ปี ร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรม กรณีสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทำให้กรมสรรพสามิตทวงคืนเงินค่ารถคันแรกที่ได้รับโอนมา จำนวน 60,511 บาท พร้อมดอกเบี้ยคืน โดยอ้างว่าเงื่อนไขว่า ห้ามเสียชีวิตภายใน 1 ปี แต่หลังจากเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ต้องคืนเงินเพราะไม่ผิดเงื่อนไข แต่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม อธิบดีกรมสรรพสามิต กลับบอกว่าต้องคืนเงินเพราะผิดเงื่อนไข

ด้านนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวชี้แจงล่าสุดว่า นางสาวพัชรี จะต้องนำเงินมาคืนให้กรมสรรพสามิต เนื่องจากตรวจสอบพบว่า สามีของ นางสาวพัชรี ผู้ครอบครองรถยนต์ไม่ครบ 1 ปี เพราะได้รับรถยนต์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 แต่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ดังนั้น ญาติจึงต้องนำเงินภาษีมาคืนภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเงินไป หากไม่นำมาคืนจะต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันครบกำหนดคืนเงินจนกว่าชำระคืนให้ครบถ้วนตามที่ใบคำขอใช้สิทธิ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก เนื่องจากสิทธิรถคันแรกถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่พึงได้ไม่ใช่มรดก หากผู้ได้รับสิทธิเสียชีวิตก่อน 1 ปี หลังซื้อรถไปก็จะถูกตัดสิทธิไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรถคันแรกได้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาจากการผิดพลาดของระบบที่ยังไม่สมบูรณ์ ระหว่างกรมสรรพสามิตและกระทรวงมหาดไทย ทำให้ไม่สามารถตรวจพบว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ฯ เสียชีวิตก่อนที่จะครอบครองรถครบ 1 ปี ระบบจึงโอนเงินเข้าบัญชีตามปกติ

ขณะที่ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จะให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในโครงการรถคันแรก หาแนวทางช่วยเหลือ พร้อมทั้งแก้ปัญหาดังกล่าวให้เหมาะสม เพราะถือว่าเป็นกรณีเฉพาะที่มีจำนวนน้อย แต่ทั้งนี้เป็นระเบียบของโครงการที่ระบุไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว จึงต้องดำเนินตามกำหนดไว้

ส่วนกรณีที่ผู้ใช้สิทธิ แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าโครงการแล้วกว่า 2,000 คนนั้น ซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้ง ว่าเป็นการขาดส่งรถยนต์กับบริษัทเช่าซื้อ (ลีสซิ่ง) หรือไม่ โดยได้ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีที่ขาดส่งทั้งหมด ว่ายังเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิคืนเงินภาษีหรือไม่

ทั้งนี้เงื่อนไขของรถคันเเรก ต้องเป็นรถใหม่ที่ซื้อก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อคัน ไม่เกิน 1,500 ซีซี หรือรถยนต์กระบะ มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศ จ่ายคืนภาษีสรรพสามิต ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ต้องครอบครองรถ ไม่น้อยกว่า 5ปี เเละ จะได้รับเงินเคือนต่อเมื่อ ครอบครองรถ 1 ปีไปแล้ว


กลับขึ้นด้านบน