ชมรมเภสัช สธ.หนุนจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

ชมรมเภสัช สธ.หนุนจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

ชมรมเภสัช สธ.หนุนจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

รูปข่าว : ชมรมเภสัช สธ.หนุนจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

ชมรมเภสัช สธ.หนุนจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลากรสาธารณสุขโดยจ่ายตามภาระงาน แม้ก่อนหน้านี้ชมรมแพทย์ชนบทจะไม่เห็นด้วยกับรูปแบบดังกล่าว แต่วันที่ 22 มี.ค. ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขมีการเคลื่อนไหวสนับสนุนจ่ายเงินตามภาระงาน เนื่องจากเป็นระบบที่มั่นคง และ เป็นธรรม

นายประทิน ฮึงวัฒนากุล ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยตัวแทนเภสัชกรจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ยื่นหนังสือต่อ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ พีโฟร์พี ซึ่งจะทำให้ระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนมีความมั่นคงในระยะยาว และเกิดความเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ

โดยชมรมฯยังขอให้มีการกำหนดคะแนนค่างานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาคิดเป็นภาระงาน สามารถนำมาเปรียบเทียบระหว่างวิชาชีพได้ ตามความยากง่ายของงาน ความเสี่ยง และความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในทุกวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนางานและคุณภาพงานที่ดี

ก่อนหน้านี้ ชมรมแพทย์ชนบทคัดค้านแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน เพราะเป็นระบบที่ไม่เหมาะกับงานบริการของโรงพยาบาลชุมชน และอาจเกิดภาวะสมองไหลแพทย์ขอย้ายออกจากโรงพยาบาลชุมชนไปสู่โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น และเรียกร้องกรมบัญชีกลางทบทวนการออกระเบียบการปรับค่าตอบแทนในวันที่ 1 เมษายนนี้ ซึ่งวันที่ 26 มีนาคมนี้ แพทยชนบทจะนัดชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล

ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงาน จะเริ่มเก็บข้อมูลในวันที่ 1 เมษายนนี้ หากสถานพยาบาลใดมีความพร้อมก็สามารถเริ่มจ่ายเงินในแบบดังกล่าวได้ทันที โดยคาดว่าจะมีความพร้อมหลังจากนี้อีก 3 เดือน ก็จะดำเนินการจ่ายเงินย้อนหลังได้ ซึ่งบางพื้นที่เริ่มมีการจ่ายเงินตามภาระงานไปแล้ว มีประมาณ 10 แห่ง ทั้ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป


กลับขึ้นด้านบน