รัฐบาลไทย-นิวซีแลนด์ ร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

รัฐบาลไทย-นิวซีแลนด์ ร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

รัฐบาลไทย-นิวซีแลนด์ ร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

รูปข่าว : รัฐบาลไทย-นิวซีแลนด์ ร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

รัฐบาลไทย-นิวซีแลนด์ ร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติ "ยิ่งลักษณ์" หารือทวิภาคีร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เห็นพ้องความร่วมมือด้านการทหารและต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ โดยนายกรัฐมนตรียืนยันถึงเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยที่มีความเข็มแข็ง รวมทั้งการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ โครงการบริหารจัดการระบบน้ำ โครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งการลงทุนนี้จะเอื้อโอกาสการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์ในประเทศไทยด้วย

นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ เห็นพ้องกันถึงความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงไทยและนิวซีแลนด์ ความร่วมมือด้านการทหารที่ใกล้ชิดกันผ่านกลไก Thailand – New Zealand Bilateral Defence Talks อย่างสม่ำเสมอ และนิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนไทยผ่านโครงการ Mutual Assistance Programme (MAP) มาตั้งแต่ปี 2521

ขณะเดียวกัน เห็นพ้องถึงการขยายความร่วมมือผ่านข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนาความร่วมมือของตำรวจระหว่างกัน และความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ

ส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย, นิวซีแลนด์ มีความสำเร็จในการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากกลไกความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ( Closer Economic Partnership – CEP ) ซึ่งทำให้ปริมาณการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวหลังการจัดทำความตกลงดังกล่าวเมื่อปี 2548


กลับขึ้นด้านบน