ระดมคนสอน "อีเลิร์นนิง" เพิ่มศักยภาพพัฒนา"คอนเท้นท์" ให้เด็กเรียนผ่านแท็บเล็ต

ระดมคนสอน "อีเลิร์นนิง" เพิ่มศักยภาพพัฒนา"คอนเท้นท์" ให้เด็กเรียนผ่านแท็บเล็ต

ระดมคนสอน "อีเลิร์นนิง" เพิ่มศักยภาพพัฒนา"คอนเท้นท์" ให้เด็กเรียนผ่านแท็บเล็ต

รูปข่าว : ระดมคนสอน "อีเลิร์นนิง" เพิ่มศักยภาพพัฒนา"คอนเท้นท์" ให้เด็กเรียนผ่านแท็บเล็ต

ระดมคนสอน สมาคมอีเลิร์นนิงฯ ร่วมซิป้า จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Creative Content & Tools for Tablet & m-Learning คาดกระตุ้นการผลิตและสร้างตลาดเนื้อหาเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยและรองรับการใช้งานแท็บแล็ต คอมพิวเตอร์

 นายปรีชา  เอมโอช นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 เรื่อง Creative Content & Tools for Tablet & m-Learning  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อ นำเสนอแนวทางตัวอย่างและผลการใช้อีเลิร์นนิงและดิจิตอล คอนเทนท์ ในการศึกษา การเรียนการสอนและเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาและสังคมของไทย พร้อมทั้งเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป โดยคาดว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน อีเลิร์นนิงและดิจิตอล คอนเทนท์ รวมทั้งเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนที่สนใจ หรือ ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์

         
นายปรีชา กล่าวต่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่างมากทั้งในด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างมากตามไปด้วย ซึ่งประเทศไทยได้พัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันต่อ ยุคดิจิตอล คอนเทนท์ โดยใช้อีเลิร์นนิงเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา โดยรัฐบาลได้ให้แท็บเล็ตแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย จะช่วยให้การศึกษาไทยได้รับพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดชีวิต
    
นอกจากนั้น การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community  หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอล คอมเทนท์  เพราะจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้  ดังนั้น    อีเลิร์นนิง และดิจิตอล คอมเทนท์ จึงเป็นทางเลือกของผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมหรือก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ
 
สำหรับสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมร่วมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มนักวิชาการและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอีเลิร์นนิง  โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริมค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้การบริการด้านอีเลิร์นนิง โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมด้านอีเลิร์นนิงต่างๆ  
 


กลับขึ้นด้านบน