กระทรวงเกษตรฯเผยยุทธศาสตร์เมืองอุตสาหกรรมยางพารา

กระทรวงเกษตรฯเผยยุทธศาสตร์เมืองอุตสาหกรรมยางพารา

กระทรวงเกษตรฯเผยยุทธศาสตร์เมืองอุตสาหกรรมยางพารา

รูปข่าว : กระทรวงเกษตรฯเผยยุทธศาสตร์เมืองอุตสาหกรรมยางพารา

 กระทรวงเกษตรฯเผยยุทธศาสตร์เมืองอุตสาหกรรมยางพารา กระทรวงเกษตรเร่งทำยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่า หลังราคายางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย โดยหนึ่งในนั้นคือการสร้าง รับเบอร์ซิตี้ หรือ เมืองอุตสาหกรรมยางเพื่อสร้างอุตสาหกรรมปลายน้ำเพิ่มการบริโภคในประเทศ ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรเห็นว่าต้องใช้เวลานานและมีวิธีอื่นที่จะดึงราคายางในประเทศเร็วกว่า

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่าได้ใช้พื้นที่บริเวณด่านการค้าชายแดน บ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ 10,000 ไร่ เป็นที่พื้นที่พัฒนาเป็นเมืองยาง หรือ รับเบอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าราคายาง เพื่อสร้างความร่วมมือกับรับเบอร์ ซิตี้ เมืองโกตาปูตรา ของประเทศมาเลเซีย

ขณะที่ผู้ประกอบบางราย ระบุว่า ความร่วมมือของ2ประเทศถือเป็นเรื่องดี แต่รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการลงทุน และต้องดูข้อสัญญาให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

สำหรับปริมาณการค้าพื้นที่ชายแดนใต้กับประเทศมาเลเซีย พบว่าพื้นที่ในจังหวัดสงขลามีมูลค่าการส่งออกไปมาเลเซียมากที่สุด จึงเหมาะในการตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมยาง โดยมีการส่งออกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2552 มูลค่า 220,000 ล้านบาท , ปี 2553 เป็น 310,000 ล้านบาท และปี 2554 370,000 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดยะลาและนราธิวาส

โดยนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในมุมของเกษตรกร หากรัฐบาลสามารถดึงปริมาณการใช้ในประเทศให้เพิ่มขึ้นได้จะทำให้ราคายางปรับตัวดีขึ้น และเห็นว่าทางอื่นที่รวดเร็วกว่าการรอตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปแบบรับเบอร์ซิตี้ ซึ่งต้องใช้เวลานาน

นายบุญส่ง แสดงความคิดเห็น ว่ามูลค่ายางพาราโดยธรรมชาติสามารถเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 5 เท่า จากราคาวัตถุดิบ ทำให้ราคายางให้เกษตรกรปรับขึ้นได้ หากมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งหากรัฐบาลทำได้จะทำให้ไม่ต้องใช้มาตรการแทรกแซงราคา รับซื้อยางในราคาสูงอีกต่อไป


กลับขึ้นด้านบน