โครงการ"สปอร์ตฮีโร่"เสริมรากฐานกีฬาไทย

โครงการ"สปอร์ตฮีโร่"เสริมรากฐานกีฬาไทย

โครงการ"สปอร์ตฮีโร่"เสริมรากฐานกีฬาไทย

รูปข่าว : โครงการ"สปอร์ตฮีโร่"เสริมรากฐานกีฬาไทย

โครงการ โครงการสปอร์ต ฮีโร่ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ถือเป็นโครงการในการวางรากฐานการสร้างนักกีฬาเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ก่อนหน้านี้วงการกีฬาไทยแทบจะไม่มีแผนงาน หรือรูปแบบที่เป็นสากลในการสร้างนักกีฬา เพื่อต่อยอดเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเลย แต่นับตั้งแต่ที่นายกนกพันธุ์ จุลเกษม เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2549 ก็ได้ริเริ่มโครงการสปอร์ตฮีโร่ขึ้นมา เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างนักกีฬาป้อนเข้าสู่ทีมชาติไทย โดยอาศัยความร่วมมือจากสมาคมกีฬาทั้ง 77 จังหวัด ในการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งของแต่ละจังหวัดเข้าสู่โครงการ รวมไปถึงมีการคัดเลือกผู้ฝึกสอนทั่วทั้งประเทศ เพื่อมาฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬา

ในช่วงเริ่มแรกของโครงการมีชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนเพียง 3 ชนิดกีฬาคือ เทควันโด, ยกน้ำหนัก และสนุกเกอร์ ก่อนที่จะมีการขยายการสนับสนุนจนถึงปัจจุบันมีกีฬาถึง 16 ชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกีฬาสากล ที่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ อย่างเอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิก

ปัจจุบันมีนักกีฬาอยู่ในโครงการรวมทั้งสิ้น 655 คน โดยมีการแบ่งเกรดนักกีฬาตามผลงาน เกรดเอ จะได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 3,250 บาท,เกรดบี 2,750 บาท และเกรดซี 2,250 บาท นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปแข่งขันทั้งใน และต่างประเทศอีกด้วย โดยในปี 2556 โครงการสปอร์ตฮีโร่ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมทังสิ้น 106 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินการโครงการปีนี้เข้าสู่ปีที่ 7 ถือว่า ค่อนข้างประสบความสำเร็จ มีนักกีฬาในโครงการถูกป้อนเข้าสู่ทีมชาติไทยมาโดยตลอด และสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง


กลับขึ้นด้านบน