สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลศูนย์พักพิงแม่สุริน

สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลศูนย์พักพิงแม่สุริน

สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลศูนย์พักพิงแม่สุริน

รูปข่าว : สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลศูนย์พักพิงแม่สุริน

สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลศูนย์พักพิงแม่สุริน กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ลงช่วยเหลือผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่สุริน แล้ว

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 3 เรื่อง คือการควบคุมป้องกันโรคในจุดอพยพ เนื่องจากการอยู่ในพื้นที่รวมกันอาจทำให้เกิดโรคแพร่ระบาดได้ง่าย และสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาอยู่แล้ว โดยได้จัดส่งหน่วยควบคุมโรคมาลาเรีย 1 ทีม พร้อมเครื่องมือตรวจเชื้อ และยารักษา เข้าไปในพื้นที่เพื่อให้บริการตรวจเจาะเลือดเพื่อให้การรักษาทันที

ขณะเดียวกัน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำอีก 1 ทีมใหญ่ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม และความเพียงพอของห้องน้ำห้องส้วม การกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันหรือสัตว์นำโรคต่างๆ ป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วย

ส่วนเรื่องที่ 2 คือการดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้อพยพที่สูญเสียที่พัก และสูญเสียญาติ โดยได้ส่งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช จากโรงพยาบาลขุนยวม โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน 1 ทีม พร้อมล่ามแปลภาษา เพื่อดำเนินการตรวจประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต และให้การดูแลรักษาฟื้นฟู ในพื้นที่ร่วมกับองค์กรนานาชาติ พร้อมจัดส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลขุนยวม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม พร้อมยา และเวชภัณฑ์ ชุดทำแผลต่างๆ หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปให้บริการ รักษาพยาบาล

ขณะที่ นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปประจำการในศูนย์อพยพตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน พร้อมวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ฉีดให้ผู้ที่มีบาดแผลด้วย โดยมีผู้ป่วยรับบริการวันละประมาณ 70 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจ จากการสำลักควันไฟ โดยได้สำรองเตียงรองรับผู้ป่วยไว้ที่โรงพยาบาลขุนยวมแล้ว และมีระบบวิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน