ในหลวงเสด็จฯ วางพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์ "พระชนก-พระชนนี"

ในหลวงเสด็จฯ วางพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์ "พระชนก-พระชนนี"

ในหลวงเสด็จฯ วางพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์ "พระชนก-พระชนนี"

รูปข่าว : ในหลวงเสด็จฯ วางพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์ "พระชนก-พระชนนี"

ในหลวงเสด็จฯ วางพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เวลา 16.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากที่ประทับ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยรถเข็นพระที่นั่ง โดยมีนายแพทย์ ดิเรก จุลชาต เป็นผู้ถวายการเข็นรถพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเลือดหมูลายกราฟฟิกสีฟ้าดอกแดง ทรงสวมสนับเพลาสีเทา รองพระบาทสีดำ ทรงมีพระพักตร์ที่แจ่มใส จากนั้นทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรต้นศรีตรังที่ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสยามินทร์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน มีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพร ทรงพระเจริญดังกึกก้องเป็นระยะ ด้วยความปลาบปลื้มที่เห็นพระองค์ทรงมีพระพักตร์แจ่มใส พระพลานามัยแข็งแรง

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถตู้พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุญย์ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เพื่อทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถ พร้อมทอดพระเนตรทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา และเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ บริเวณชั้น 7 สถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์


กลับขึ้นด้านบน