เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ แถลงหนุนแพทย์ชนบทเคลื่อนไหว นัดชุมนุมหน้าทำเนียบฯ26มี.ค.

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ แถลงหนุนแพทย์ชนบทเคลื่อนไหว นัดชุมนุมหน้าทำเนียบฯ26มี.ค.

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ แถลงหนุนแพทย์ชนบทเคลื่อนไหว นัดชุมนุมหน้าทำเนียบฯ26มี.ค.

รูปข่าว : เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ แถลงหนุนแพทย์ชนบทเคลื่อนไหว นัดชุมนุมหน้าทำเนียบฯ26มี.ค.

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ แถลงหนุนแพทย์ชนบทเคลื่อนไหว นัดชุมนุมหน้าทำเนียบฯ26มี.ค. กลุ่มคนไข้ตัดสินใจลุกขึ้นสนับสนุน แพทย์ชนบท ในรพ.ชุมชน เหตุต้นทางด่านหน้าสุดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการรักษาพยาบาล ความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ของประเทศ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและตัดสินใจของแพทย์เหล่านี้

 โดยนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ระบุในแถลงการณ์ว่า เครือข่ายฯ เห็นว่าเมื่อภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนว่า ต้องการดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งยากจนและไม่มีโอกาสเข้าถึงโรงพยาบาลเอกชนให้อยู่ได้อย่างมีความสุข ก็ควรดูแลสวัสดิภาพของแพทย์ชนบทผู้มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ อุทิศตนเพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน เครือข่ายฯ ไม่อาจทนเห็นแพทย์น้ำดีกำลังจะถูกทำร้ายด้วยการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงาน ขณะที่ประชาชนระดับรากหญ้ายังต้องการแพทย์น้ำดีเหล่านี้ ในการดูแลชีวิตในยามเจ็บไข้ได้ป่วย

 
การออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของแพทย์ชนบทในรพ.ชุมชนครั้งนี้ใน พวกเราลุกขึ้นด้วยความเต็มใจไม่มีผู้ใดร้องขอ ไม่มีวาระซ่อนเร้นใด ๆ เพียงเพื่อให้แพทย์ผู้อุทิศตนได้มั่นใจว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีประชาชนเห็นคุณค่าของท่าน และพร้อมจะให้กำลังใจและเคียงข้างท่านเพื่อความถูกต้อง สวัสดิภาพของแพทย์ หมายถึงสวัสดิภาพของประชาชน ดังนั้นวันที่ 26 มีนาคม 2556 กลุ่มเครือข่ายฯจะพากันไปให้กำลังใจกลุ่มแพทย์ รพ.ชุมชนที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เวลาประมาน 09.00 น.
 


กลับขึ้นด้านบน