ปภ.เตือน 31 จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อน 25-28 มีนาคม

ปภ.เตือน 31 จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อน 25-28 มีนาคม

ปภ.เตือน 31 จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อน 25-28 มีนาคม

รูปข่าว : ปภ.เตือน 31 จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อน 25-28 มีนาคม

ปภ.เตือน 31 จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อน 25-28 มีนาคม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือน 31 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 25-28 มีนาคมนี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ. เปิดเผยถึงการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 25 ถึง 28 มีนาคมนี้ หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

โดยทางปภ.ชประสาน 31 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ มีจังหวัดที่ประกาศเป็นภัยพิบัติ แล้วจำนวน 39 จังหวัด 415 อำเภอ 2,798 ตำบล รวม 27,910 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ ดดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว


กลับขึ้นด้านบน