กสทช.เผยมีคนยื่นขอเงินกองทุน USO แล้ว 223 โครงการ เป็นเงินกว่า 2.6 พันล้านบาท

กสทช.เผยมีคนยื่นขอเงินกองทุน USO แล้ว 223 โครงการ เป็นเงินกว่า 2.6 พันล้านบาท

กสทช.เผยมีคนยื่นขอเงินกองทุน USO แล้ว 223 โครงการ เป็นเงินกว่า 2.6 พันล้านบาท

รูปข่าว : กสทช.เผยมีคนยื่นขอเงินกองทุน USO แล้ว 223 โครงการ เป็นเงินกว่า 2.6 พันล้านบาท

กสทช.เผยมีคนยื่นขอเงินกองทุน USO แล้ว 223 โครงการ เป็นเงินกว่า 2.6 พันล้านบาท กสทช.เปิดเผยจำนวนผู้ยื่นรับการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุน USO ทั้งสิ้น 223 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 2,000 ล้านบาท

วันนี้ 25 มีนาคม 2556 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ได้เปิดให้มีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน มายื่นขอรับเงินจากกองทุนฯ จำนวน 223  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,635.45 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นกิจการด้านกระจายเสียงฯ จำนวน 138 โครงการ รวมจำนวนเงินที่ขอรับ 1,269.37 ล้านบาท และด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 223 โครงการ จำนวนเงินที่ขอรับ 1,366.08 ล้านบาท โดยขณะนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นขั้นต้น เกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และหลังจากนั้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และกสทช.พิจารณา


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน