สหประชาชาติเผยปัญหายาเสพติดในพม่าไม่ลดลง-พื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวนมาก

สหประชาชาติเผยปัญหายาเสพติดในพม่าไม่ลดลง-พื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวนมาก

สหประชาชาติเผยปัญหายาเสพติดในพม่าไม่ลดลง-พื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวนมาก

รูปข่าว : สหประชาชาติเผยปัญหายาเสพติดในพม่าไม่ลดลง-พื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวนมาก

สหประชาชาติเผยปัญหายาเสพติดในพม่าไม่ลดลง-พื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวนมาก สหประชาชาติเผยว่าเพราะมีพื้นที่เพาะปลูกฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ปัญหายาเสพติดในพม่าไม่ลดลง

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นโอดีซี เผยว่าแม้รัฐบาลพม่าพยายามปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แต่ปัญหาใหญ่ที่ยังคงเผชิญอยู่ คือ ยาเสพติด เนื่องจากพม่ายังมีพื้นที่ปลูกฝิ่นอยู่มาก โดยเฉพาะ พื้นที่ปลูกฝิ่นในรัฐฉาน ทำให้พม่าเป็นประเทศที่ปลูกฝิ่นมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากอัฟกานิสถาน

ส่วนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่าและชนชาติพันธ์ต่างๆในพม่า ก็ดูเหมือนจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐกวาดล้างพื้นที่เพาะปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นแหล่งรายได้เพียงอย่างเดียวของชนชาติพันธุ์ ขณะที่ชนชาติพันธุ์เห็นว่านโยบายส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนฝิ่น ยิ่งก่อปัญหาให้พวกเขา เพราะเส้นทางสัญจรไม่ดี ทำให้ขนส่งสินค้าเกษตรได้ยากลำบาก ตรงกันข้าม หากปลูกฝิ่น จะมีพ่อค้ามารับซื้อสินค้าถึงหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียมีความต้องการยาที่มีส่วนผสมของฝิ่นและยาบ้าเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาฝิ่นแพงขึ้นและเป็นแรงจูงใจให้ชนชาติพันธุ์ในพม่าปลูกฝิ่นต่อไป


กลับขึ้นด้านบน