หลายจังหวัดภาคเหนือ ประสบภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

หลายจังหวัดภาคเหนือ ประสบภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

หลายจังหวัดภาคเหนือ ประสบภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

รูปข่าว : หลายจังหวัดภาคเหนือ ประสบภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

หลายจังหวัดภาคเหนือ ประสบภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร ระดับน้ำในแม่น้ำหลายแห่งพื้นที่จังหวัดภาคเหนือยังคงลดลงต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเตรียมความพร้อมป้องกันภัยแล้ง ขณะที่สภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้มะนาวในจังหวัดเชียงใหม่มีขนาดเล็กลง

สภาพอากาศที่แล้งจัด ส่งผลให้สวนมะนาวในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะนาวขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ มีผลผลิตขนาดเล็ก ขายไม่ได้ราคา ขณะที่ราคาจำหน่ายในท้องตลาดกลับสูงถึงผลละ 7 บาท

ส่วนเกษตรกรริมแม่น้ำสายหลัก จังหวัดนครสวรรค์ เร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ หลังระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดหาดทรายกลางน้ำหลายจุด ล่าสุด ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ต่ำกว่าตลิ่ง 8 เมตร 47 เซ็นติเมตร แม่น้ำปิง มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4 เมตร 2 เซ็นติเมตร

ขณะที่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ วัดวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ร่วมระดมความเห็น "โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลวังจิก เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งประสบปัญหา ภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก

 

 


กลับขึ้นด้านบน