ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานหาแนวทางป้องหมอกควัน หลังมีผู้ป่วยหลายหมื่นคน

ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานหาแนวทางป้องหมอกควัน หลังมีผู้ป่วยหลายหมื่นคน

ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานหาแนวทางป้องหมอกควัน หลังมีผู้ป่วยหลายหมื่นคน

รูปข่าว : ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานหาแนวทางป้องหมอกควัน หลังมีผู้ป่วยหลายหมื่นคน

ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานหาแนวทางป้องหมอกควัน หลังมีผู้ป่วยหลายหมื่นคน หลายจังหวัดภาคเหนือยังคงมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน วันนี้ (25มี.ค.56) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการป้องกันการเผาให้เข้มข้นมากขึ้น หลังพบผู้ป่วยแล้วกว่า 41,000 คน

อธิบดีกรมป่าไม้,อธิบดีกรมควบคุมพลพิษ และผู้ว่าราชการ 9 จังหวัดภาคเหนือ หารือร่วมกับ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อวางมาตรการแก้ปัญหาหมอกควัน หลังพบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนานกว่าสัปดาห์ ส่งผลให้ประชาชนล้มป่วยแล้ว 4 หมื่น 1 พันคน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำให้ทั้ง 9 จังหวัด เพิ่มความเข้มงวดควบคุมการเผา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า ส่วนจุดความร้อน หรือ ฮอทสปอท ที่ตรวจพบจำนวนมากในประเทศเพื่อนบ้าน จะประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการทำหนังสือขอความร่วมมือลดการเผา

สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ โดยเฉพาะชายแดนด้านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบการเผาทั้งในฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง และส่งผลกับการเดินเรือ ที่จังหวัดลำปาง สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และซากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แทนการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และช่วยปรับปรุงดิน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคเหนือวันนี้ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าระหว่าง 191-356 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นในทุกสถานี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด รองลงมาคือ จังหวัดลำปาง และแพร่


กลับขึ้นด้านบน