คกก.เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแบบก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังสิม จ.อุดรฯ ไม่ได้มาตรฐาน

คกก.เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแบบก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังสิม จ.อุดรฯ ไม่ได้มาตรฐาน

คกก.เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแบบก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังสิม จ.อุดรฯ ไม่ได้มาตรฐาน

รูปข่าว : คกก.เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแบบก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังสิม จ.อุดรฯ ไม่ได้มาตรฐาน

คกก.เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแบบก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังสิม จ.อุดรฯ ไม่ได้มาตรฐาน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น และขุดลอกห้วยวังสิม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้ หลังลงพื้นที่ตรวจพบแบบก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐานจนไม่สามารถคำนวนค่าก่อสร้างได้

ความคืบหน้าชาวบ้านบ้านกั้ง ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ การใช้เงินของโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน และชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล มูลค่า 400,000 บาท ในการก่อสร้างฝายน้ำล้น และ ขุดลอกลำห้วยวังสิม ซึ่งชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า มูลค่าการก่อสร้างอาจสูงเกินจริง และ การก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐาน ทำให้นายอำเภอหนองหาน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ เพื่อประเมินค่างานก่อสร้าง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุด เวียงชัย แก้วพินิจ นายอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่สามารถประเมินค่างานก่อสร้างได้ เนื่องจากแบบก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน จึงเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการออกแบบก่อสร้าง เพื่อสรุปรายงานให้เลขาธิการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน รับทราบ และหากพบว่าค่างานก่อสร้างไม่ถึง 400,000 บาท จะเป็นอำนาจของประชาคมหมู่บ้าน ที่จะดำเนินการ ซึ่งอาจให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้ครบจำนวนเงิน หรือ เรียกเงินส่วนต่างคืนจากผู้รับเหมา


กลับขึ้นด้านบน