โรงงานน้ำตาล จับกลุ่มหนุนช่วยรัฐเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้า รับมือพม่าปิดซ่อมท่อก๊าซต้นเม.ย.นี้

โรงงานน้ำตาล จับกลุ่มหนุนช่วยรัฐเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้า รับมือพม่าปิดซ่อมท่อก๊าซต้นเม.ย.นี้

โรงงานน้ำตาล จับกลุ่มหนุนช่วยรัฐเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้า รับมือพม่าปิดซ่อมท่อก๊าซต้นเม.ย.นี้

รูปข่าว : โรงงานน้ำตาล จับกลุ่มหนุนช่วยรัฐเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้า รับมือพม่าปิดซ่อมท่อก๊าซต้นเม.ย.นี้

โรงงานน้ำตาล จับกลุ่มหนุนช่วยรัฐเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้า รับมือพม่าปิดซ่อมท่อก๊าซต้นเม.ย.นี้ จากกรณีที่รัฐบาลได้รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายน2556 นี้เนื่องจากแหล่งพลังงานสำคัญคือก๊าซจากประเทศพม่าจะลดน้อยลงเนื่องจากการปิดซ่อมท่อก๊าซของพม่านั้น

 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี  ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรม ที่สามารถพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าของตัวเองได้เกือบทั้งหมดเนื่องจากแต่ละโรงงานสามารถนำชานอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว  ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายหลายแห่งที่มีปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินจากความต้องการใช้ภายในโรงงานก็พร้อมจะช่วยเหลือภาครัฐด้วยการขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าฯเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวให้แก่ประเทศ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย 

 
“อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากด้วยการทำรายได้เข้าประเทศปีละกว่าแสนล้านบาทแล้วเรายังคำนึงถึงความร่วมมือกับภาครัฐในด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงานด้วยโดยโรงงานน้ำตาลจะผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นพลังงานภายในโรงงานเป็นการช่วยลดการนำพลังงานจากส่วนกลางมาใช้นอกจากนี้ โรงงานหลายแห่งที่มีปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินก็ พร้อมจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรองให้กับกฟผ. ได้อีกด้วย” นายสิริวุทธิ์ กล่าว 


กลับขึ้นด้านบน