ไทยพีบีเอสตรวจสอบเส้นทางการเงินงบฯ ฝึกอบรมอาชีพ จ.ลพบุรี

ไทยพีบีเอสตรวจสอบเส้นทางการเงินงบฯ ฝึกอบรมอาชีพ จ.ลพบุรี

ไทยพีบีเอสตรวจสอบเส้นทางการเงินงบฯ ฝึกอบรมอาชีพ จ.ลพบุรี

รูปข่าว : ไทยพีบีเอสตรวจสอบเส้นทางการเงินงบฯ ฝึกอบรมอาชีพ จ.ลพบุรี

ไทยพีบีเอสตรวจสอบเส้นทางการเงินงบฯ ฝึกอบรมอาชีพ จ.ลพบุรี โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลังจากน้ำท่วม ปี 2554 ซึ่งไทยพีบีเอสติดตามข้อมูลที่ได้รับเบาะแส โครงการนี้ อาจมีความไม่ชอบมาพากล จากงบประมาณ และการเบิกจ่าย เพราะผู้ประกอบการบางราย ยอมรับว่าได้รับเงินไม่ครบตามที่ได้จ่ายไปแล้ว ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็แจ้งความร้องทุกข์ กับตำรวจกองปราบปราม เพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องกับงบประมาณการฝึกอบรมกว่า 12 ล้านบาท

เอกสารบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไฟเจริญประภา ถูกนำมาเพื่อสอบถามถึงที่มาของการใช้เงินโครงการนี้ ซึ่งผู้อนุมัติโครงการ คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


 

ไชย ปาลวัฒน์ เจ้าของโรงสีไฟเจริญประภา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บอกว่า ได้รับเงินไม่ครบตามงบประมาณ ที่ให้โครงการละ 82,000 บาท ไม่ต่างจากเจ้าของโรงงานสยามทรานส์ฟอร์เมอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด แม้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี แต่ก็ภายหลัง ว่า ได้รับเงินคืนไม่ครบ เช่นเดียวกัน มีส่วนต่างของค่าฝึกอบรมหายไป กว่า 200,000 บาท

ไทยพีบีเอสยังพบข้อมูลจากผู้ประกอบการอีกราย คือ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กพัฒนานิคม ให้ข้อมูลว่า ได้รับค่าฝึกอบรมไม่ครบเหมือนผู้ประกอบการรายอื่น และทั้ง 3 ราย จึงเป็นพยานของการสอบสวน


 

หากย้อนตรวจสอบเส้นทางการเงิน โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลังจากน้ำท่วมปี 2554 กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เป็นฝ่ายเบิกงบประมาณจำนวน 12,000,000 บาท เข้าบัญชีส่วนตัวผู้อำนวยการกอง แล้วแบ่งจ่ายเป็นเช็ค 4 ฉบับ แบ่งเงินเป็น 4 ก้อน คือ 400,000, 200,000, 3,000,000 และ 7,600,000 บาท

เงิน 7,600,000 บาท ถูกส่งมอบให้สภาอุตสาหกรรมลพบุรี ตรงกับเอกสารชี้แจงของนายสนอง ป่าธนู ประธานสภาอุตสาหกรรมลพบุรี แต่เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัฒนานิคม เพียงแค่ 5,000,000 บาท ประเด็นนี้ประธานสภาอุตสาหกรม ชี้แจงในภายหลัง ว่า เงินส่วนหนึ่งเป็นรายได้บริหารจัดการโครงการ แต่เงินที่เหลืออีก 3 ก้อน คือ 3,000,000, 400,000 และ 200,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ เพราะเงินจำนวนเหล่านี้ ไม่ได้ถูกมาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การอบรมฝีมือแรงงาน และไม่ถึงมือผู้ประกอบการฝึกอบรม


 

เส้นทางการเงินทั้งหมดจึงอธิบายได้ว่าโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จากงบประมาณเริ่มต้น 12 ล้านบาท อาจมีความไม่ชอบมาพากล เพราะใช้เพื่อฝึกอบรมจริงเพียงแค่ 5 ล้านบาท แบ่งไว้เป็นค่าวิทยากรค่าอาหาร และ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 150 รุ่น แต่ประเด็นนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ก็ยังข้อมูลเพิ่มเติมว่า ค่าบริหารจัดการ หรือ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นเงินที่ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายจัดหามาเอง


กลับขึ้นด้านบน