ไทยพีบีเอส - ก.ไอซีทีร่วมมือด้านภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอส - ก.ไอซีทีร่วมมือด้านภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอส - ก.ไอซีทีร่วมมือด้านภัยพิบัติ

รูปข่าว : ไทยพีบีเอส - ก.ไอซีทีร่วมมือด้านภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอส - ก.ไอซีทีร่วมมือด้านภัยพิบัติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และไทยพีบีเอสเตรียมประสานความร่วมมือในการพัฒนาการรายงานข่าวอากาศ และภัยพิบัติให้มีความรวดเร็ว และรอบด้าน

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานในสังกัด ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสารด้านการเตือนภัยพิบัติ และการพยากรณ์อากาศ เพราะขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้พัฒนารูปแบบการรายงานข่าวสาร โดยใช้แถบสีในการประกาศเตือนภัยระดับต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ

ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยพิบัติ โดยมีการออกอากาศในช่วงเวลาปกติ คือ ข่าว 09.00 ข่าวเที่ยง และข่าวค่ำ 19.00 น. ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับไทยพีบีเอสจะช่วยให้การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยพิบัติมีความรอบด้าน และรวดเร็วมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน