หลายพื้นที่ภาคใต้ประสบภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคใต้ประสบภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคใต้ประสบภัยแล้ง

รูปข่าว : หลายพื้นที่ภาคใต้ประสบภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคใต้ประสบภัยแล้ง หลายจังหวัดในภาคใต้เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้เตรียมทำฝนหลวงบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังมีอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศ

เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ร่วมกันประเมินสถานการณ์ความชื้นในอากาศ ผ่านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพอากาศ ก่อนขึ้นบินทำฝนหลวง หลังหลายพื้นที่ในภาคใต้เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง

นายแทนไทร์ พลหาญ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติฝนหลวง จังหวัดสงขลา ระบุว่า จากการประเมินพบว่าช่วงนี้ในภาคใต้ค่าความชื้นสัมผัสในอากาศมีน้อย และไม่มีเมฆธรรมชาติ ทำให้ขณะนี้ไม่สามารถขึ้นบินทำฝนหลวงได้

ขณะที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ได้ขึ้นบินทำฝนหลวงมาแล้ว 14 ครั้ง และมีฝนตก 12 ครั้ง ครอบคลุมหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าปริมาณฝนที่ตกก่อนหน้านี้จะบรรเทาความเดือดร้อนได้บางส่วน ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการทำฝนหลวงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนภาคใต้ตอนบน

ขณะที่จังหวัดสงขลา เจ้าของสวนยางพารา ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ ต้องรดน้ำต้นยางพาราเพื่อเลี้ยงลำต้น หลังในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทำให้ต้นยางที่เริ่มเหี่ยวเฉา เช่นเดียวกับที่จังหวัดพังงา สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลให้น้ำในเขื่อนธรรมชาติ บ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เริ่มแห้งขอด ชาวบ้าน และเจ้าของสวนเดือดร้อนต้องร้องขอไปยังจังหวัด เพื่อให้นำน้ำเข้าแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน


กลับขึ้นด้านบน