แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

รูปข่าว : แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ชมรมแพทย์ชนบทนัดชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง หลังเสนอให้ปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาเป็นการจ่ายตามภาระงาน

แพทย์โรงพยาบาลชุมชนนัดชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ทบทวนการปรับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจากเดิม มาเป็นการจ่ายตามภาระงาน หรือ P4P พร้อมกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ปรับ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง

ขณะที่ตัวแทนบุคคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพทั่วประเทศ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยได้แสดงความเห็นในลักษณะตรงข้ามในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย มาเป็นแบบจ่ายตามภาระงาน โดยเมือวานนี้ได้เคลื่อนไหวไปให้กำลังใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมด้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 รวมกว่า 32,000 ล้านบาท ใน 3 รายการ ได้แก่ เงินเดือนนอกระบบหลักประกันสุขภาพกว่า 29,000 ล้านบาท เงินเดือนในระบบหลักประกันสุขภาพ 765 ล้านบาท รวมถึงค่าตอบแทนแบบ P4P อีก 3,000 ล้านบาท

ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในพื้นที่ทุรกันดารยังได้รับเหมือนเดิม และได้เพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามภาระงาน แต่สำหรับพื้นที่เขตเมือง จะปรับลดลง โดยมีค่าตอบแทนตามภาระงานมาทดแทน โดยมติของกรรมการ สปสช. ทางกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้


กลับขึ้นด้านบน