กระทรวงต่างประเทศเสนอ"ร่างปฏิญญาดูชานเบ" พัฒนาความร่วมมือเอเชีย

กระทรวงต่างประเทศเสนอ"ร่างปฏิญญาดูชานเบ" พัฒนาความร่วมมือเอเชีย

กระทรวงต่างประเทศเสนอ"ร่างปฏิญญาดูชานเบ" พัฒนาความร่วมมือเอเชีย

รูปข่าว : กระทรวงต่างประเทศเสนอ"ร่างปฏิญญาดูชานเบ" พัฒนาความร่วมมือเอเชีย

 กระทรวงต่างประเทศเสนอ กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ สำหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 11 ซึ่งกรอบความร่วมมือเริ่มในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 32 ประเทศจากทวีปเอเชีย โดยเป็นเวทีหารือระดับนโยบาย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน โดยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก มีสาขาความร่วมมือหลัก ได้แก่ พลังงาน, วัฒนธรรมท่องเที่ยว เกษตร การเงินการคลัง คมนาคม และสิ่งแวดล้อม

ขณะที่กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติลงนามพิธีสาร 2 ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 แนบท้ายความตกลง ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิก ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


กลับขึ้นด้านบน