แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

รูปข่าว : แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์เห็นต่างกรณีปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ชมรมแพทย์ชนบท นัดชุมนุมเรียกร้องให้ปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง หลังเสนอให้ปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาเป็นการจ่ายตามภาระงาน ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณางบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในวันนี้ ส่วนความเห็นของแพทย์มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แพทย์โรงพยาบาลชุมชน นัดชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันนี้ (26 มี.ค.) เพื่อให้ทบทวนการปรับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจากเดิม มาเป็นการจ่ายตามภาระงาน หรือ P4P พร้อมกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ปรับนายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง แต่ตัวแทนบุคคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพทั่วประเทศ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย กลับออกมาแสดงความเห็นในลักษณะตรงข้าม

โดยเมื่อวานนี้ กลุ่มดังกล่าว ได้นำดอกไม้มามอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย มาเป็นแบบจ่ายตามภาระงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ไม่ได้ยกเลิกเงินค่าเสี่ยงภัยใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งพื้นที่ทุรกันดาร แต่ในภาพรวมนั้นจะมีการปรับค่าตอบแทนให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15-20เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางวิชาชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่วนรูปแบบวิธีการจ่ายเงิน จะให้ข้าราชการประจำเป็นผู้ดำเนินการ โดยเงื่อนไขนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้

ด้านแพทย์หญิงประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป บอกว่าการออกมาขับไล่รัฐมนตรีออกจากแหน่งของชมรมแพทย์ชนบท เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะการประเมินค่าตอบแทนแบบ P4P เป็นวิธีลดความขัดแย้ง ของแต่ละวิชาชีพมากที่สุด เพราะที่ผ่านมาโรงพยาบาลชุมชน ได้ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายอยู่แล้ว ทั้งๆที่บางพื้นที่ไม่ใช่ถิ่นทุรกันดาร การปรับพื้นที่ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

สำหรับการที่ ชมรมแพทย์ชนบทและบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ นัดชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ จะมีเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ไปให้กำลังใจด้วย โดยเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เห็นว่า เมื่อภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนว่า ต้องการดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งยากจนและไม่มีโอกาสเข้าถึงโรงพยาบาลเอกชนให้อยู่ได้อย่างมีความสุข ควรดูแลสวัสดิภาพของแพทย์ชนบทผู้มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ อุทิศตน เพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน