ภาคใต้เเล้ง-เร่งสำรวจปริมาณน้ำและสร้างฝายเพื่อป้องกัน

ภาคใต้เเล้ง-เร่งสำรวจปริมาณน้ำและสร้างฝายเพื่อป้องกัน

ภาคใต้เเล้ง-เร่งสำรวจปริมาณน้ำและสร้างฝายเพื่อป้องกัน

รูปข่าว : ภาคใต้เเล้ง-เร่งสำรวจปริมาณน้ำและสร้างฝายเพื่อป้องกัน

ภาคใต้เเล้ง-เร่งสำรวจปริมาณน้ำและสร้างฝายเพื่อป้องกัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำรวจปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นลำคลองสายสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา เตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะที่บางจังหวัดในภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว

ชาวตำบลไชยมนตรีอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยกันสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองนาป่า เพื่อผันน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร กว่า 3,000 ไร่ ในหลายตำบลของอำเภอเมือง

ชาวบ้านกล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในคลองเริ่มลดลง จึงต้องรีบสร้างฝายน้ำล้นก่อนจะเเล้ง ประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดส่งผลพืชผลทางการเกษตรขาดน้ำ

ส่วนที่จังหวัดสงขลา เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ และอุตสาหกรรมจังหวัด ล่องเรือสำรวจคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา หลังจากประเมินว่า ปีนี้ฝนจะเว้นช่วงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และจากการสำรวจพบว่าสภาพน้ำตอนกลางของคลองแห้งกว่าปกติ และมีน้ำเน่าเสีย เนื่องจากน้ำนิ่ง ไม่ได้ไหลลงสู่ลำคลองตอนล่าง
 


กลับขึ้นด้านบน