คลังยืนยันมีเงินจ่ายคืน "รถคันแรก"

คลังยืนยันมีเงินจ่ายคืน "รถคันแรก"

คลังยืนยันมีเงินจ่ายคืน "รถคันแรก"

รูปข่าว : คลังยืนยันมีเงินจ่ายคืน "รถคันแรก"

คลังยืนยันมีเงินจ่ายคืน กระทรวงการคลังกำลังหาข้อสรุปว่าจะนำเงินส่วนใดมาจ่ายคืนให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษีสรรพสามิตในโครงการรถคันแรก โดยยืนยัน ทุกคนที่ทำตามเงื่อนไข จะได้รับเงินคืนตามกำหนดอย่างแน่นอน

กระทรวงการคลังยืนยันว่าแม้จะมีเงินงบประมาณรถคันแรกในเดือนเมษายนเหลือเพียง 360 ล้านบาท ที่จะนำไปจ่ายคืนให้กับผู้ที่ได้สิทธิ์ โครงการรถคันแรก นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยืนยันว่า ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกรายจะได้รับเงินคืนตามกำหนดอย่างแน่นอน ไม่ล่าช้า โดยขณะนี้กระทรวงการคลังเตรียมนำเงินคงคลังจำนวน 30,000 ล้านบาท มาจ่ายคืนให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ก่อน และหลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะตั้งงบประมาณใน 2557 มาจ่ายคืน เงินคงคลัง และจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป

ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางดำเนินการจ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้ได้สิทธิ์แล้ว จำนวน 99,200 ราย เป็นเงิน 6,889 ล้านบาท โดยที่ตั้งงบประมาณไว้เพียง 7,250 ล้านบาท มีภาระที่ต้องจ่ายจริง 38,000 ล้านบาท

นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ยอดขอสิททธิ์รถคันแรกมีทั้งหมด 1,256,000 คัน ตรวจสอบแล้วทั้งหมด 800,000 คัน พบว่ามีผู้ที่ไม่ได้รับเงินคืน 2,000 ราย ซึ่งจะมีทั้งที่ขอสละสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติ และ ผู้ที่ขอยื่นใช้สิทธิ์ก่อนที่โครงการจะเริ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในข่ายผิดเงื่อนไข

ส่วนยอดที่เหลืออีกประมาณ 400,000 ราย ที่ยื่นเอกสารการจองแล้วอยู่ระหว่างรอรับรถ ต้องมายื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 90 วันหลังรับรถแล้ว ซึ่งกรมสรรพสามิตยืนยันว่าหากผู้ที่เข้าโครงการทำผิดเงื่อนไขจะดำเนินคดีตามกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน