ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปป้องกันทุจริต

ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปป้องกันทุจริต

ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปป้องกันทุจริต

รูปข่าว : ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปป้องกันทุจริต

ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปป้องกันทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนวิธีการและหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ที่จะสอบในเดือน เม.ย.-พ.ค. ใหม่ เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ ขณะที่ผลการยกเลิกสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ที่พบว่ามีการกระทำการทุจริตนั้นได้ให้อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาแต่ละเขตพื้นที่เป็นผู้พิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม่ ภายใน 15วัน

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีมติให้ส่งเรื่องการตรวจสอบทุจริตการสอบครูผู้ช่วยไปยัง 129 เขตพื้นที่ ที่เข้าข่ายการทุจริตการสอบครูผู้ช่วย และอีก 4เขตพื้นที่ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรจสอบพบว่ามีการทุจริตสอบได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ ส.ภ.ป.ขอนแก่นเขต 3 ส.ภ.ป.อุดรธานีเขต 3 ส.ภ.ป. ยโสธร เขต1 และ ส.ภ.ป. นครราชสีมา เขต 2 โดยให้เป็นอำนาจของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เป็นผู้พิจารณาว่าจะยกเลิกสอบครูผู้ช่วยในแต่ละเขตหรือไม่ภายใน 15วัน ทั้งนี้เนื่องจาก ก.ค.ศ. ไม่มีอำนาจในการยกเลิกการสอบครูผู้ช่วย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า ได้ตั้งทีมผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้ง 12 เขต รวมถึงตัวเอง จะคอยติดตามให้คำปรึกษากับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ และหากพบข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น ก็จะส่งข้อมูลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประกอบการตัดสินใจ โดยยอมรับว่าขณะนี้ ข้อมูลที่จะเอาผิดกับกระบวนการทุจริตการสอบครูผู้ช่วย ยังไม่เพียงพอ จึงต้องดำเนินการตรวจสอบให้ลงลึกต่อไป สำหรับผู้ที่สอบครูผู้ช่วยได้อย่างสุจริต ไม่ต้องกังวลเพราะจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน

ส่วนการสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ที่จะดำเนินการสอบในเดือน เม.ย.-พ.ค. ได้ปรับรูปแบบการสอบใหม่โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ รวมกลุ่มกันจัดสอบแบ่งเป็น 12 กลุ่ม ตามแต่ละภาค มีการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ในส่วนของข้อสอบให้มหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ออกข้อสอบ ขณะที่ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงเขตพื้นที่เดียวเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน