แพทย์ชนบทเรียกร้องให้ปรับ รมว.สธ.ออกจากตำแหน่ง

แพทย์ชนบทเรียกร้องให้ปรับ รมว.สธ.ออกจากตำแหน่ง

แพทย์ชนบทเรียกร้องให้ปรับ รมว.สธ.ออกจากตำแหน่ง

รูปข่าว : แพทย์ชนบทเรียกร้องให้ปรับ รมว.สธ.ออกจากตำแหน่ง

แพทย์ชนบทเรียกร้องให้ปรับ รมว.สธ.ออกจากตำแหน่ง เครือข่ายชมรมแพทย์ชนบทและชมรมทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากแหน่ง หลังเสนอให้ปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นจ่ายตามภาระงาน โดยยืนยันว่าสิ่งที่รัฐมนตรี ระบุว่าจะทำให้บุคคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นนั้นไม่เป็นความจริง และยิ่งทำให้แพทย์เฉพาะทางลาออกจากโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น

เครือข่ายชมรมแพทย์ชนบท ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร เครืออข่ายทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนกว่า 1,000 คน ปิดถนนพิษณุโลก บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมตั้งเวทีปราศรัยบนรถขยายเสียง เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับนพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันที หลังมีนโยบายยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของบุคคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน มาเป็นการจ่ายตามภาระงาน หรือ P4P โดยระบุว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐไม่ได้แสวงหาผลกำไร เหมือนกับโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลได้ และการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่า สามารถชดเชยค่าเสียโอกาสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่พิเศษ โดยสร้างขวัญกำลังใจช่วยให้แพทย์เฉพาะทาง กระจายตัวไปยังพื้นที่ชนบทมากขึ้น

ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การปรับแบบ พี-โฟร์-พี จะทำให้แพทย์ชนบทได้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งพิสูจน์แล้วว่า P4P ไม่สามารถทำได้จริง และยังเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับโรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้ยิ่งทำให้แพทย์เฉพาะทาง ลาออกจากโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มพนักงานสาธารณสุข กว่า 500 คน ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข บรรจุเข้ารับราชการ โดยระบุว่า จะชุมนุมควบคู่กับแพทย์ชนบท จนกว่าจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจ

 


กลับขึ้นด้านบน