ผู้ป่วยทางเดินหายใจเรื้อรังใน อ.แม่เมาะ จากปัญหาหมอกควันที่เกินมาตราฐาน

ผู้ป่วยทางเดินหายใจเรื้อรังใน อ.แม่เมาะ จากปัญหาหมอกควันที่เกินมาตราฐาน

ผู้ป่วยทางเดินหายใจเรื้อรังใน อ.แม่เมาะ จากปัญหาหมอกควันที่เกินมาตราฐาน

รูปข่าว : ผู้ป่วยทางเดินหายใจเรื้อรังใน อ.แม่เมาะ จากปัญหาหมอกควันที่เกินมาตราฐาน

ผู้ป่วยทางเดินหายใจเรื้อรังใน อ.แม่เมาะ จากปัญหาหมอกควันที่เกินมาตราฐาน ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่ยังคงเกินค่ามาตราฐานอยู่ ขณะที่ประชาชนบางส่วน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยปกป้องตัวเองจากปัญหามลพิษทางอากาศ

หมอกควันที่ยังปกคลุมในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่ออกกำลังกาย บริเวณสนามบินเก่า เขตเทศบาลนครเชียงราย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ เช่นเดียวกับผู้ขับขี่จักรยายนยนต์ก็เริ่มสวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นกัน หลังปัญหาหมอกควันยังคงเพิ่มปริมาณสะสมมากขึ้น และกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นให้ลดต่ำลง

 
ส่วนที่จังหวัดลำปาง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังในตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และกินยาขยายหลอดลม หลังสภาพอากาศเต็มไปด้วยหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 จุดในอำเภอแม่เมาะ ยังคงพบว่าปัญหาคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหลายวันแล้ว
 
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องบินขึ้นทำหลุมดำเหนือท้องฟ้า โดยใช้สารเคมีสูตรร้อนและเย็น โปรยเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อทำปฏิกิริยาเปิดช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ ส่วนการทำหลุมดำในจังหวัดแพร่และน่าน ต้องเลื่อนออกไป หลังพบว่า ยังมีฝนฟ้าคะนอง
 
ชาวบ้านในตำบลภูคา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันไฟป่า และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เพื่อสร้างความชื้น และป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

 

กลับขึ้นด้านบน