สธ.เดินหน้าแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

สธ.เดินหน้าแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

สธ.เดินหน้าแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

รูปข่าว : สธ.เดินหน้าแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

สธ.เดินหน้าแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเชิญตัวแทน โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ และกรอบอัตราค่าตอบแทนต่างๆ ตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P อีกครั้ง

ทั้งนี้จะรวบรวมข้อเสนอให้กับรองนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ก่อนนำเข้าครม.สัญจร วันที่ 30-31 มี.ค.นี้ เพื่อพิจารณา ให้ทันตามกรอบระยะแรกในวันที่ 1 เม.ย.นี้

นพ.ณรงค์ กล่าวถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน แบบ P4P ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้จ่ายแบบผสมผสาน

ทั้งการจ่ายตามภาระงาน หรือ  P4P และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายคงเดิมในพื้นที่เฉพาะ หรือ พื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งการจ่ายลักษณะดังกล่าวแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.พื้นที่ชุมชนเมือง 2.พื้นที่ปกติ 3.พื้นที่เฉพาะ 1 และสุดท้ายพื้นที่เฉพาะ 2 โดยพื้นที่เฉพาะ 1 จะเป็นโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร รวมทั้งตามเกาะต่างๆ , ส่วนพื้นที่เฉพาะ 2 เป็นพื้นที่ทุรกันดารในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


กลับขึ้นด้านบน