ครม.ทุ่มงบฯ 7,300 ล้านบาทพัฒนาระบบขนส่ง 3 จังหวัดภาคอีสาน "ซื้อไฟฟ้าจากลาว"

ครม.ทุ่มงบฯ 7,300 ล้านบาทพัฒนาระบบขนส่ง 3 จังหวัดภาคอีสาน "ซื้อไฟฟ้าจากลาว"

ครม.ทุ่มงบฯ 7,300 ล้านบาทพัฒนาระบบขนส่ง 3 จังหวัดภาคอีสาน "ซื้อไฟฟ้าจากลาว"

รูปข่าว : ครม.ทุ่มงบฯ 7,300 ล้านบาทพัฒนาระบบขนส่ง 3 จังหวัดภาคอีสาน "ซื้อไฟฟ้าจากลาว"

ครม.ทุ่มงบฯ 7,300 ล้านบาทพัฒนาระบบขนส่ง 3 จังหวัดภาคอีสาน มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบฯ 7,300 ล้านบาท พัฒนาระบบขนส่ง 3 จังหวัดภาคอีสาน "อุบลฯ-ยโสธร-อำนาจเจริญ" เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว ชี้ ตอบสนองความต้องการใช้ไฟของประชาชน รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้า

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่านเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค.56 ตามที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเสนอ โดยเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบขนส่งไฟฟ้าบริเวณจ.อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  วงเงิน 7,300 ล้านบาท พร้อมทั้ง อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2556 สำหรับโครงการดังกล่าว จำนวน 2.1 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมา โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ กฟผ. สามารถก่อสร้างระบบขนส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเซเปียนน้ำน้อยใน สปป.ลาว ได้ทันตามกำหนดที่จะต้องแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 ซึ่งใช้เวลาสร้างประมาณ 6 ปี 4 เดือน

นพ.ทศพร ยังระบุว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์ เนื่องจากไทยจะสามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเซเปียนน้ำน้อย ตามนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ในการกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้า และช่วยลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ลดความผันผวนของต้นการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว


กลับขึ้นด้านบน