เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอีสาน เตรียมกดดันรัฐฯ หากไม่ขยายเวลารับจำนำอี 2 เดือน

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอีสาน เตรียมกดดันรัฐฯ หากไม่ขยายเวลารับจำนำอี 2 เดือน

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอีสาน เตรียมกดดันรัฐฯ หากไม่ขยายเวลารับจำนำอี 2 เดือน

รูปข่าว : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอีสาน เตรียมกดดันรัฐฯ หากไม่ขยายเวลารับจำนำอี 2 เดือน

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอีสาน เตรียมกดดันรัฐฯ หากไม่ขยายเวลารับจำนำอี 2 เดือน เกษตกรปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล หากไม่ขยายเวลาโครงการรับจำนำมันสำปะหลังอีกไปอีก 2 เดือน รวมทั้งการขอเพิ่มโควต้าตามข้อเรียกร้อง ส่วนลานมันที่เข้าร่วมในโครงการหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าได้หยุดการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้ว

เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ต้องนำผลผลิตไปขายให้กับลานมันของเอกชน โดยรับซื้อกิโลกรัมละ 2.15 บาท ซึ่งถูกกว่าการรับซื้อของโครงการถึง 60 สตางค์ หลังองค์การคลังสินค้า หรือ อ.ค.ส.ประกาศหยุดรับจำนำมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สร้างความไม่พอใจให้กับเกษตรกรจำนวนมาก

นายธีรชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาล ขยายเวลาโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มีนาคมนี้ออกไปอีก 2 เดือน เนื่องจากยังมีมันสำปะหลังตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอให้เพิ่มโควต้ารับจำนำจาก 10 ล้านตัน เป็น 12-15 ล้านตัน

โดยข้อเรียกร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง ซึ่งหากผลสรุปเป็นที่ไม่น่าพอใจ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะรวมตัวชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน