จ.กระบี่ เตือนปชช. อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนฯ

จ.กระบี่ เตือนปชช. อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนฯ

จ.กระบี่ เตือนปชช. อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนฯ

รูปข่าว : จ.กระบี่ เตือนปชช. อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนฯ

จ.กระบี่ เตือนปชช. อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนฯ จ.กระบี่ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่า ได้มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับคนจนจำนวนกว่า 18,000 ไร่ที่หมดอายุสัมปทานตามเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน

ปลัดจังหวัดกระบี่ออกประกาศเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่า ประชาชนจะได้รับที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุสัมปทาน หลังมีประชาชนจากภาคใต้จำนวนมากเข้ายื่นขออนุญาตเก็บหาของป่า ผลปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของบริษัท ยูนิวานิช ที่หมดอายุสัมปทานมากว่า 1 ปี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา และเข้าสร้างที่พักภายในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินให้กับคนจนตามมติ.ครม 2546

นายสมศักดิ์ เวชพานิช ปลัดจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดสรรที่ดินกว่า 18,000 ไร่ ที่หมดอายุสัมปทาในจ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.นครศรีธรรมราช ตามมติครม. ปี 2546 จึงยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้แต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน