ภาคเอกชน สนับสนุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ภาคเอกชน สนับสนุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ภาคเอกชน สนับสนุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รูปข่าว : ภาคเอกชน สนับสนุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ภาคเอกชน สนับสนุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภาคอุตสาหกรรม เรียกร้องผู้บริโภคสนับสนุนสินค้า ที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน ขณะที่ สภาอุตสาหกรรมเตรียมเสนอรัฐบาลให้ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ร่วมเสวนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน และเปลี่ยนความเห็น เพื่อนำไปสู่การที่ภาคอุตสาหกรรมจะสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดย บริษัท ปตท. เรียกร้องให้พัฒนาสังคมให้ปรับสู่กรีน เน็ทเวิร์คกิ้ง ซึ่งผู้บริโภคต้องรสนับสนุนสินค้า ที่มาจากกระบวนการผลิตเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ราคาสูงกว่าสินค้าปกติ

ด้านนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นยุทธศาสตร์ของการนิคม มีเป้าหมายในปี 2558 จะมีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 นิคม จากนั้นอีก 5 ปี ทุกนิคมจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการนิคม จะสร้างบทลงโทษ และแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน