"นิด้าโพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าทุกฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกันในการเปิดบ่อน

"นิด้าโพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าทุกฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกันในการเปิดบ่อน

"นิด้าโพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าทุกฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกันในการเปิดบ่อน

รูปข่าว : "นิด้าโพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าทุกฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกันในการเปิดบ่อน

นิด้าโพลเผยสำรวจพบประชาชน ร้อยละ 38.05 ระบุว่าทุกฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด กรณีที่มีการเปิดบ่อนการพนันในเขตพื้นที่ สน.คลองตัน, สน.บางนา ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 29.66 ระบุว่าบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควรรับผิดชอบ คือให้ย้ายไปช่วยราชการ 30 วัน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง"ตำรวจกับบ่อนการพนันในเมืองกรุงฯ" ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 -26 มีนาคม 2556 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ เกี่ยวกับการจับบ่อนการพนันในเขตพื้นที่ สน.คลองตัน, สน.บางนา ในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน ร้อยละ 1.4

จากการสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 38.05 ระบุว่าทุกฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด (ผบ.ตร,ผบช.น., ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบางในพื้นที่) กรณีที่มีการเปิดบ่อนการพนันในเขตพื้นที่ สน.คลองตัน, สน.บางนา รองลงมา ร้อยละ 33.41 ระบุว่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ ควรเป็นผู้รับผิดชอบ  และร้อยละ 13.83  ระบุว่า  ควรรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) และผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่

และเมื่อถามถึงบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควรรับผิดชอบ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 29.66  ระบุว่า ให้ย้ายไปช่วยราชการ 30 วันเหมือนที่ทำอยู่ประจำ รองลงมา ร้อยละ 24.86 ระบุว่า ให้พักราชการ และร้อยละ 15.83 ระบุว่าให้ลาออกจากราชการ

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจครั้งนี้เพิ่มเติมว่า  "จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่ฝากไว้กับตำรวจทั่วประเทศทุกระดับชั้นเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ในเขตเฉพาะพื้นที่แต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร คือผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลในเขตพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ส่วนบทลงโทษสำหรับผู้ที่ควรรับผิดชอบ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีบทลงโทษที่เหมาะสม ตามบทลงโทษของราชการอยู่แล้ว แต่มีประชาชนจำนวนหนึ่งเห็นว่าควรเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรง ส่วนจะมีบทลงโทษทางวินัยขึ้นอยู่กับผลของการสอบวินัยเป็นหลัก"


กลับขึ้นด้านบน