กาฬสินธุ์อนุมัติงบฯ อำเภอละ 1 ล้านบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

กาฬสินธุ์อนุมัติงบฯ อำเภอละ 1 ล้านบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

กาฬสินธุ์อนุมัติงบฯ อำเภอละ 1 ล้านบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : กาฬสินธุ์อนุมัติงบฯ อำเภอละ 1 ล้านบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

กาฬสินธุ์อนุมัติงบฯ อำเภอละ 1 ล้านบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก โดยเฉพาะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวเหลือเก็บกักเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น

สวนชมพู่ของเกษตรกร ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะยอยแห้งตายจากภาวะขาดน้ำ ส่งผลให้แมลงศัตรูพืชกัดกินใบจนหมดต้น ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว ปัจจุบันเหลือปริมาณการกักน้ำเพียงร้อยละ 11 ของความจุอ่างเท่านั้น ทำให้จังหวัดประกาศให้ทั้ง 18 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบพิบัติภัยแล้ง ล่าสุด จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณอำเภอละ 1 ล้านบาท สำหรับจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

เช่นเดียวกับสวนพริกของเกษตรกรในตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ที่ยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้ำ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยเจ้าของสวนพริก บอกว่า ภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าทุกปี ขณะที่จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งทั้ง 25 อำเภอ ขณะที่ พืชสวน พืชไร่ และข้าวนาปรัง เสียหายแล้วเกือบ 60,000ไร่


กลับขึ้นด้านบน