อินเดียฉลองเทศกาลโฮลี เชื่อเป็นการทำลายอสูรร้าย

อินเดียฉลองเทศกาลโฮลี เชื่อเป็นการทำลายอสูรร้าย

อินเดียฉลองเทศกาลโฮลี เชื่อเป็นการทำลายอสูรร้าย

รูปข่าว : อินเดียฉลองเทศกาลโฮลี เชื่อเป็นการทำลายอสูรร้าย

อินเดียฉลองเทศกาลโฮลี เชื่อเป็นการทำลายอสูรร้าย ชาวอินเดียร่วมฉลองเทศกาลโฮลี ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูในช่วงสิ้นสุดฤดูหนาว การฉลองเทศกาลโฮลีในแต่ละปีจะเริ่มด้วยการจุดกองไฟ ตามประเพณีปฏิบัติของศาสนาฮินดูที่ชื่อว่า "โฮลิก้า ดาฮัน" หรือ "การเผาโฮลีก้า"

 จากนั้นวันต่อมาชาวฮินดูจะฉลองด้วยการนำสีต่างๆมาทาตามร่างกาย และฉีดน้ำใส่กันตามประเพณี โดยตามความเชื่อของชาวฮินดู "โฮลิก้า"เป็นน้องสาวของอสูรที่ชั่วร้ายได้ถูกไฟเผาจนตาย ขณะที่เธอพยายามกินเด็กที่เลื่อมใส

  
ศรัทธาในพระวิษณุ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญสูงสุด 3 พระองค์ของศาสนาฮินดู

เทศกาลนี้จึงเป็นการฉลองชัยชนะ ที่ฝ่ายธรรมะมีต่อฝ่ายอธรรม รวมถึงชัยชนะของผู้ที่ศรัทธาในเทพเจ้าด้วย
 
 


กลับขึ้นด้านบน