เจ้าหน้าที่ปภ.ฉีัดละอองน้ำ หวังลดค่าฝุ่นละอองหมอกควันเกินมาตราฐาน

เจ้าหน้าที่ปภ.ฉีัดละอองน้ำ หวังลดค่าฝุ่นละอองหมอกควันเกินมาตราฐาน

เจ้าหน้าที่ปภ.ฉีัดละอองน้ำ หวังลดค่าฝุ่นละอองหมอกควันเกินมาตราฐาน

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่ปภ.ฉีัดละอองน้ำ หวังลดค่าฝุ่นละอองหมอกควันเกินมาตราฐาน

 เจ้าหน้าที่ปภ.ฉีัดละอองน้ำ หวังลดค่าฝุ่นละอองหมอกควันเกินมาตราฐาน เจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำลดค่าฝุ่นละออง จากปัญหาหมอกควันพิษเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดในภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย นำรถดับเพลิง 5 คัน พ่นละอองน้ำบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อลดปัญหาค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตราฐาน ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย

โดยวันนี้(27 มี.ค.2556) วัดค่าฝุ่นละอองในเขตเทศบาลฯสูงถึง238 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินกว่าที่กำหนดคือไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่อำเภอแม่สาย วัดได้ถึง 265 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จังหวัดน่านเทศบาล และทหารจังหวัดทหารบกน่าน ระดมฉีดพ่นละอองน้ำ ขึ้นบนอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองซึ่งวัดคุณภาพอากาศได้
140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่ามีผลกระทบกับสุขภาพ ล่าสุดมีผู้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ

ส่วนที่จังหวัดลำพูน คุณภาพอากาศที่เกินมาตรฐานมานานหลายวัน ก็เริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ไปออกกำลังกาย ทำให้แสบตา และจมูก

ขณะที่จังหวัดตากเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ ทำให้ปัญหาหมอกควันเพิ่มมากขึ้น  นายอำเภอทุกพื้นที่เข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน


กลับขึ้นด้านบน