สภาฯเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

สภาฯเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

สภาฯเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : สภาฯเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

สภาฯเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญัญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งคมนาคมวงเงิน 2 ล้านล้านบาทวาระแรก โดยใช้เวลา 2 วันในการอภิปราย

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเชื่อมั่นว่าบรรยากาศการอภิปรายในวันนี้จะเป็นไปด้วยดี และจะดูแลควบคุมการประชุมโดยยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ และเกิดการประท้วงนอกเรื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นชอบร่วมกันที่จะขยายกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านเป็น 16 ชั่วโมง และรัฐบาล 14 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาประท้วงและกรณีพาดพิง จากนั้นจะลงมติทันทีในการอภิปรายวันที่สองและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 36 คน ส่วนระยะเวลาการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่มากกว่า 45 วัน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวลกับการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท และถือเป็นหน้าที่ตามปกติที่ ส.ส.จะต้องเข้าร่วมกประชุม และลงมติ โดยพรรคไม่จำเป็นต้องออกข้อบังคับให้เข้าประชุม

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่รัฐบาลตั้งใจออก พ.ร.บ.กู้เงินเป็นกฎหมายนั้น เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบ โดยเฉพาะในชั้นกรรมาธิการ ต่างจากการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาท สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโครงการไทยเข้มแข็งที่ออกเป็นพระราชกำหนด แต่ไม่มีรายละเอียดใดๆ ที่จะชี้แจงได้


กลับขึ้นด้านบน