"วิษณุ" ชี้ได้ข้อสรุปการทำประชามติชัดเจน 19 พ.ค.นี้

"วิษณุ" ชี้ได้ข้อสรุปการทำประชามติชัดเจน 19 พ.ค.นี้

"วิษณุ" ชี้ได้ข้อสรุปการทำประชามติชัดเจน 19 พ.ค.นี้

รูปข่าว : "วิษณุ" ชี้ได้ข้อสรุปการทำประชามติชัดเจน 19 พ.ค.นี้

ภายหลังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์เสนอให้ ครม. และ คสช. จัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันนี้ (14 พ.ค.2558) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมตรีและในฐานะที่ปรึกษา คสช. ระบุว่า การประชุม ครม. และ คสช. วันที่ 19 พ.ค.นี้ อาจจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมตรี และในฐานะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คสช. ในวันที่ 19 พ.ค.2558 อาจนำเรื่องการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาหารือด้วย และน่าจะรอฟังความเห็นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มาประกอบการพิจารณา เนื่องจากการจัดทำประชามติต้องใช้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่ง ครม. และ คสช. ต้องลงมติร่วมกัน รวมถึงยังต้องส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ สนช. พิจารณาและหารือกับกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจัดการออกเสียงประชามติ รวมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน ว่าจะทำประชามติอย่างไร เนื่องจากทุกขั้นตอนต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

นายวิษณุ คาดการณ์ว่ากระบวนการทำประชามตินั้น จะต้องมีการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประมาณ 3-4 เดือน จากนั้นจะลงประชามติได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 หรือมกราคม 2559

สำหรับมติเอกฉันท์ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ สปช. มีมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 สิงหาคม และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ปี 2552

ทั้งนี้ หากทำประชามติแล้วร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ให้ขึ้นอยู่กับ คสช. ในการกำหนดเงื่อนไขต่อไป เช่น หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ไปหยิบรัฐธรรมนูญฉบับที่เคยใช้แล้วมาใช้แทน, ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำร่างรัฐธรรมนูญมาปรับแก้ไขใหม่, ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการใหม่

ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สปช. แถลงอ้างอิงว่าที่ประชุมวิป สปช. เห็นด้วยกับการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และเห็นควรทำแบบทั้งฉบับ ภายหลัง สปช. ลงมติแล้ว พร้อมชี้ว่ากระบวนการออกเสียงประชามติต้องรอบคอบ รอบรู้ และเป็นที่เข้าใจของประชาชน


กลับขึ้นด้านบน