กกต.กทม.เตรียมพิจารณาคำร้องผู้ว่าฯกทม. ภายใน 1 ปี หลังประกาศรับรองผล

กกต.กทม.เตรียมพิจารณาคำร้องผู้ว่าฯกทม. ภายใน 1 ปี หลังประกาศรับรองผล

กกต.กทม.เตรียมพิจารณาคำร้องผู้ว่าฯกทม. ภายใน 1 ปี หลังประกาศรับรองผล

รูปข่าว : กกต.กทม.เตรียมพิจารณาคำร้องผู้ว่าฯกทม. ภายใน 1 ปี หลังประกาศรับรองผล

 กกต.กทม.เตรียมพิจารณาคำร้องผู้ว่าฯกทม. ภายใน 1 ปี หลังประกาศรับรองผล คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. มีมติ 4 ต่อ 1 เสียง รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว โดยไม่มีการพิจารณาคำร้องที่ กกต.กทม.เสนอมายัง กกต.กลาง เนื่องจากยังต้องใช้เวลาในการพิจารณา ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ กกต.ต้องรับรองการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ดังนั้นคำร้องต่างๆ จะมีการพิจารณาหลังจากมีการประกาศรับรองผล โดยมีเงื่อนไขเวลาในการตรวจสอบคำร้องหลังจากนี้อีก 1 ปี

วันนี้(28 มี.ค.) คาดว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จะเดินทางเข้ารับใบรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร หรือ กกต.กทม. เนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างถูกต้องแล้ว หลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีการพิจารณา 2 เรื่องใหญ่ คือ กรณีคำร้องที่มีการร้องเรียนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เข้ามายัง กกต.กทม. ที่มีทั้งหมด 30 คำร้อง ประกอบด้วย การร้องเกี่ยวกับตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม., คำร้องเกี่ยวกับผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ , คำร้องเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางของข้าราชการ,คำร้องเกี่ยวกับ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ในกรณีการปราศรัย และร้องเรียนเกี่ยวกับการทำโพลเลือกตั้ง

โดยทางกกต.กทม.ส่งเรื่องมาที่ประชุม กกต.กลาง 4 เรื่อง แต่นำเข้าที่ประชุม กกต.กลาง  1 เรื่อง และมีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 ในกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา และ น.ส.สิชา แสงสมบูรณ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปราศรัยเข้าข่ายจูงใจผู้สิทธิเลือกตั้ง,นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ที่โพสต์รูปลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว และรองศาสตราจารย์เสรี วงศ์มณฑา นักวิชาการ ที่โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว

เนื่องจากตามประกาศคณะปฎิรูปการปกครองการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. ฉบับที่ 32 ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งฝ่ายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย รายงานว่า การพิจารณาสำนวนคำร้องคัดค้าน ไม่สามารถพิจารณาเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

กกต.กลาง จึงมีมติเสียงข้างมากให้รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นผู้ว่าฯ กทม. ไปก่อน และหลังจากนี้ทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนฯ จะพิจารณาคำร้องที่เหลือทั้งหมดต่อไปภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง แต่คาดว่า อนุกรรมการฯ ของ กกต.คงจะใช้ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องคัดค้านไม่เกิน 2 - 3 เดือน ก่อนที่จะเสนอให้ กกต.กลางพิจารณาต่อไป

สำหรับมติเสียงข้างน้อยที่ไม่ให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้กับม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ คือ นางสดศรี สัตยธรรม กกต. ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ให้เหตุผลว่า ไม่ควรรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากต้องการให้มีการประกาศรับรองผลในวันที่ 1 เม.ย.2556  และมีเวลาในการพิจารณาสำนวนคำร้องคัดค้าน


กลับขึ้นด้านบน