ไออาร์ซี แนะฟื้นฟูจิตใจ-ที่พักชั่วคราว-อาหารให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ไออาร์ซี แนะฟื้นฟูจิตใจ-ที่พักชั่วคราว-อาหารให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ไออาร์ซี แนะฟื้นฟูจิตใจ-ที่พักชั่วคราว-อาหารให้ผู้ประสบอัคคีภัย

รูปข่าว : ไออาร์ซี แนะฟื้นฟูจิตใจ-ที่พักชั่วคราว-อาหารให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ไออาร์ซี แนะฟื้นฟูจิตใจ-ที่พักชั่วคราว-อาหารให้ผู้ประสบอัคคีภัย องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงาน ให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากพม่า ห่วงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ลี้ภัยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์อพยพผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่สุรินทร์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นอกเหนือจากการสนับสนุนปัจจัย 4 ขณะที่การฟื้นฟูเฉพาะหน้า จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ อาหาร และที่พักชั่วคราว

การพูดคุยขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากพม่า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่สุรินทร์ ที่ประสบอัคคีภัย กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติภายในศูนย์พักพิง โดย ไออาร์ซี ซึ่งเป็นองค์กรให้บริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สะท้อนว่า นอกจากช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 แล้ว ผู้ลี้ภัยที่ประสบภัย ยังต้องการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วย ในขณะที่พวกเค้ากำลังทำความ เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องแน่ใจว่าพวกเค้าจะได้รับการคุ้มครอง และได้รับบริการพื้นฐานเหมือนศูนย์พักพิงเดิม ทั้งความสะอาด ระบบสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม และสิ่งอุปโภคบริโภค

ด้านผู้แทน TBC ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร และที่พักพิงแก่ผู้หนีภัยการสู้รบ บอกว่า นี่เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้าย ที่สุดในรอบ 20 ปี มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 2,300 คน ในจำนวนนี้มี 900 คน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ขณะที่สถานบริการ พื้นฐานเสียหายทั้งหมด โดย TBC เห็นว่า เบื้องต้น ต้องช่วยให้ผู้ลี้ภัยที่ประสบภัยได้มีที่พักพิง ชั่วคราว โดยกลุ่มคนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ ผู้มีสภาพจิตใจอ่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ที่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า สูญเสียครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งนี้ คาดว่า ต้องใช้งบ ประมาณไม่น้อยกว่า 13 ล้านบาท ในการดูแลเฉพาะเรื่องอาหาร และที่พักพิงชั่วคราว

ทั้งนี้ ข้อมูลจากองค์กรคณะกรรมการคาทอลิคสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย หรือ โคเออร์ ระบุว่ามีเด็กในศูนย์พักพิงที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุครั้งนี้ กว่า 1,000 คน ในจำนวนนี้ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กว่า 200 คน เป็นเด็กที่พลัดพรากจากพ่อแม่ กว่า 150 คน นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กถึง 60 คนที่สูญเสียพ่อแม่จากการสู้รบ ก่อนจะเข้ามายังศูนย์พักพิง


กลับขึ้นด้านบน