กรมควบคุมมลพิษชี้หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น-ย้ำเฝ้าระวังบางพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษชี้หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น-ย้ำเฝ้าระวังบางพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษชี้หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น-ย้ำเฝ้าระวังบางพื้นที่

รูปข่าว : กรมควบคุมมลพิษชี้หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น-ย้ำเฝ้าระวังบางพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษชี้หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น-ย้ำเฝ้าระวังบางพื้นที่ ขณะนี้่จังหวัดตากที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง หรือ PM10 ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่สถานการณ์โดยรวม มีแนวโน้มลดลง ด้านกรมควบคุมมลพิษเผยวันนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ 7 จังหวัด

 สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เมื่อวานนี้ (27 มี.ค.2556) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 265 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร รองลงมา คือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 239ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร  ส่วนสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีค่าฝุ่นละออง 206 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร ทำให้หลายพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนขณะนี้ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีสภาพอากาศในระดับดี

    
 
โดยค่าเสถียรภาพอากาศวันนี้ ( 28 มี.ค.2556) น้อยกว่าเมื่อวาน แต่มีค่าเป็นบวกทำให้อากาศมีแนวโน้มไม่ลอยตัว แต่หากมีค่าเป็นลบ เช่นจังหวัดน่าน แสดงว่าลอยตัวของอากาศได้ดี และอาจมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ซึ่งจะช่วยชะล้างหมอกควันบริเวณผิวพื้นในบางพื้นที่ได้

  

 
กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่า ในวันนี้ (28 มี.ค.2556)อากาศบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยคงเสถียรและทำให้มลพิษไม่เจือจางลง ส่วนการเผาในที่โล่งยังคงมีโอกาสทำให้ความเข้มข้น PM10 เพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่ยังคงควรเฝ้าระวังพิเศษคือ จ.เชียงราย, จ.พะเยา, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.น่าน, จ.แพร่, จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่
 


กลับขึ้นด้านบน