"กิตติรัตน์" ยันรัฐบาลกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่พาไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจแบบยุโรป

"กิตติรัตน์" ยันรัฐบาลกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่พาไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจแบบยุโรป

"กิตติรัตน์" ยันรัฐบาลกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่พาไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจแบบยุโรป

รูปข่าว : "กิตติรัตน์" ยันรัฐบาลกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่พาไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจแบบยุโรป

"รมว.คลัง" ขอฝ่ายค้านอย่า "กังวล-คัดค้าน" รัฐบาลกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ยอมรับดอกเบี้ยสูง 3 ล้านล้านบาทจริง ยันไม่ทำให้ไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกับยุโรป เหตุกู้ในประเทศมากกว่า-ดอกเบี้ยหมุนเวียนภายใน ย้ำรัฐบาลดำเนินการอย่างซื่อตรงและโปร่งใส

วันนี้ (28 มี.ค.) รัฐสภา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการ คลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ว่า ยังไม่อยากให้ฝ่ายค้านกังวลหรือคัดค้านการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่อาจจะทำให้ประเทศแบกรับหนี้สาธารณะมากขึ้น โดยระบุว่า แม้มีการลงทุนจะเป็นเงินจำนวนมาก แต่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สิ่งเหล่านั้นจะอยู่ได้นานกว่าระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้ 50 ปีที่คณะรัฐมนตรีได้มีการวิเคราะห์ไว้

นายกิตติรัตน์ยอมรับว่า การกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทครั้งนี้ จะทำให้เกิดดอกเบี้ยอีกประมาณ 3 ล้านล้านบาทจริง และมีระยะเวลายาวนาน 50 ปี ซึ่งกรณีที่ฝ่ายค้านมีความกังวลว่า ประเทศไทยจะมีสภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกับยุโรปนั้น ไม่มีความเป็นไปได้ เนื่องจากโครงการนี้จะกู้เงินในประเทศเป็นหลัก เพราะต้องการให้ดอกเบี้ยที่ต้องเสียมาหมุนเวียนอยู่ในประเทศมากกว่า ทั้งนี้ อาจจะกู้จากต่างประเทศบ้าง เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และรัดกุมมากที่สุดแล้ว รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้ประชาชนได้รับทราบมากกว่าครึ่งปี ตลอดจนช่องทางในการติดตามการดำเนินได้อย่างไรบ้าง โดยย้ำว่า ทุกอย่างจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อตรง และพร้อมให้ตรวจสอบทั้งจากประชาชาชน ฝ่ายค้าน องค์กรอิสระ รวมถึงรัฐบาลตรวจสอบกันเอง อย่างไรก็ตาม ยังต้องการให้ฝ่ายค้านพิจารณาถึงประโยชน์ของการลงทุนให้ละเอียดมากกว่านี้


กลับขึ้นด้านบน