กะเหรี่ยงประท้วงสำรวจแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง

กะเหรี่ยงประท้วงสำรวจแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง

กะเหรี่ยงประท้วงสำรวจแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง

รูปข่าว : กะเหรี่ยงประท้วงสำรวจแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง

กะเหรี่ยงประท้วงสำรวจแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ที่ประชุมคณะทำงานเดินสำรวจกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีมติเพิ่มสัดส่วนคณะทำงานที่เป็นตัวแทนชาวบ้านให้เท่ากับเจ้าหน้าที่รัฐ หลังชาวกะเหรี่ยงเกรงว่าจะมีการรวบรัดลงมติรับรองฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ชาวกะเหรี่ยงจาก 4 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายลุ่มน้ำขานบ้านแม่ลานคำชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย กรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน และ นายอำเภอสะเมิง นัดหมายผู้ใหญ่ และกำนันมาประชุมคณะทำงานเดินสำรวจกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง

ทั้งนี้เกรงว่า จะมีการรวบรัดลงมติรับรอง แนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับที่อยู่อาศัย และ ที่ดินทำกิน ของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่

ตัวแทนชาวกะเหรี่ยง ยืนยันกับฝ่ายปกครองอำเภอสะเมิงว่า การกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนฯเพื่อประกาศอุทยานแห่งชาติออบขาน และ การแบ่งเขตตำบลสะเมิงใต้ กับ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องยึดถือข้อเท็จจริงเป็นหลัก และเปิดโอกาสให้ชุมชนตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนที่จะผ่านร่างในระดับต่างๆ

ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มสัดส่วนคณะทำงาน จากตัวแทนชาวบ้านให้มีจำนวนเท่ากับเจ้าหน้าที่รัฐ และ ปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน ทำให้ชาวบ้านพอใจและสลายการชุมนุมในที่สุด


กลับขึ้นด้านบน