รมช.คมนาคม แจงพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรับส่งสินค้า

รมช.คมนาคม แจงพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรับส่งสินค้า

รมช.คมนาคม แจงพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรับส่งสินค้า

รูปข่าว : รมช.คมนาคม แจงพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรับส่งสินค้า

รมช.คมนาคม แจงพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรับส่งสินค้า รมช.คมนาคม ชี้แจงการอภิปราย พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งแห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับการรับส่งสินค้า เศรษฐกิจของประเทศ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมวงเงิน 2 ล้านล้านบาท กรณีการสร้างทางเรือน้ำลึกที่ภาคใต้ทั้ง 2 แห่ง ทั้งที่ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ที่จังหวัดสตูล และท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 จังหวัดสงขลา ที่ฝ่ายค้านอภิปรายไว้นั้น การออกแบบท่าเรือน้ำลึกปากบาราเป็นการออกแบบในลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ส่วนท่าเรือนำลึกสงขลาแห่งที่ 1 นั้นได้มีปริมาณสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งสินค้าเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการทั้ง 2 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


กลับขึ้นด้านบน