"ศุภชัย"จี้รัฐแจงรายละเอียดลงทุนโครงการ 2 ล้านล้านบาท หวั่นตั้งงบฯสูงเกินจริง

"ศุภชัย"จี้รัฐแจงรายละเอียดลงทุนโครงการ 2 ล้านล้านบาท หวั่นตั้งงบฯสูงเกินจริง

"ศุภชัย"จี้รัฐแจงรายละเอียดลงทุนโครงการ 2 ล้านล้านบาท หวั่นตั้งงบฯสูงเกินจริง

รูปข่าว : "ศุภชัย"จี้รัฐแจงรายละเอียดลงทุนโครงการ 2 ล้านล้านบาท หวั่นตั้งงบฯสูงเกินจริง

นายศุภชัย ใจสมุทร. ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของโครงการที่จะใช้เงินกู้ จากร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทว่ามีราคาที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ที่อาจมีการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป และพร้อมที่จะสนับสนุนร่างพ.ร.บ.กู้เงินดังกล่าวหากเป็นการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

วันนี้ (28 มี.ค.) รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม วงเงิน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล  โดยแสดงถึงความเป็นห่วงในการรับฟังความเห็นประชาชน ต่อการกู้เงินดังกล่าว และเห็นว่าการดำเนินการในลักษณะนี้ไม่เหมาะสม แม้จะเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม และขนส่ง ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งการพัฒนาในชนบท การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่  แต่รัฐบาลได้คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศหรือไม่ โดยเฉพาะภาระหนี้สาธารณะ ต่อการประมาณการตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี (GDP) อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังสัยต่อ ความเหมาะสมของโครงการที่จะใช้เงินกู้ว่า มีราคาที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ที่อาจมีการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป โดยเทียบเคียงจากผลการศึกษาข้อมูล ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) เมื่อปี 2533 ที่พบว่าราคาประมาณโครงการรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลในเส้นทางต่างๆ  สูงกว่าของ สนข. ถึงร้อยละ 53 จึงอยากให้ทางรัฐบาลชี้แจง รายละเอียดโครงการต่างๆ กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำมีประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง และพร้อมสนับสนุน หากเป็นประโยชน์ แต่ต้องดูแลการใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง


กลับขึ้นด้านบน