รมว.คมนาคม ปัดเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท-ย้ำเชื่อมต่อ "อาเซียน" ได้

รมว.คมนาคม ปัดเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท-ย้ำเชื่อมต่อ "อาเซียน" ได้

รมว.คมนาคม ปัดเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท-ย้ำเชื่อมต่อ "อาเซียน" ได้

รูปข่าว : รมว.คมนาคม ปัดเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท-ย้ำเชื่อมต่อ "อาเซียน" ได้

รมว.คมนาคม ปัดเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท-ย้ำเชื่อมต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีหลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลเร่งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทมากเกินไป โดยยืนยันว่า โครงการดังกล่าวเป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ และได้ดำเนินการตามขั้นทุกอย่าง

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.ภูมิใจไทย อภิปราย ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...วงเงิน  2 ล้านล้านบาทว่า พรรคให้การสนับสนุนทุกโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน หากมีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการเงินที่โปร่งใส คุ้มค่า และเหมาะสม โดยอยากเห็นโครงการเกิดเป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ นอกจากนี้ รัฐบาลควรเตรียมพร้อมกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และประเทศด้วย

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า เพียงแค่ค่าบริการจากรถไฟความเร็วสูง ไม่สามารถทำให้การลงทุนคุ้มค่า ได้ แต่ต้องมีปัจจัยอื่นด้วย เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ EIR ซึ่งมาจากการกระจายรายได้ในท้องถิ่น การสร้างโอกาสทางอาชีพ รวมถึงการเจริญเติบโตของเมืองที่รถไฟฟ้าผ่านด้วย

แต่ทั้งนี้ จะต้องใช้เวลา 3-4 ปี เพื่อกำหนดรูปแบบของรถไฟความเร็วสูงให้เหมาะสมกับประเทศ ว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบใด เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องสูญเสียไป เหมือนประเทศเกาหลีใต้ที่ต้องเสียเงินมากกว่างบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ 2 เท่า เนื่องจากเลือกเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องวางระบบให้เกิดความปลอดภัย เนื่องจากกลไกของรถไฟความเร็วสูงจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลเร่งรัดโครงการนี้มากเกินไป ยืนยันว่า โครงการดังกล่าวเป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ และได้ดำเนินการตามขั้นทุกอย่าง ขณะเดียวกัน ย้ำว่า การลงทุนในครั้งนี้ สามารถเป็นตัวเชื่อมการคมนาคมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแน่นอน เมื่อทุกอย่างถึงเวลาที่เหมาะสม


กลับขึ้นด้านบน